În fiecare semestru al anului de studii obișnuim să trecem în revistă lucrurile bune și foarte bune, dar și cele promițătoare.

Pornind de la prioritatea anului de studii 2021-2022 și anume, asigurarea și protejarea sănătății elevilor, a cadrelor didactice și a personalului auxiliar, ne putem lăuda că am reușit. Obiectivele propuse în perioada de referință au fost realizate prin eforturi comune. Împreună am întreprins măsurile necesare, ne-am conjugat eforturile ca să depășim provocările virusului COVID-19. Toată comunitatea școlară și non-școlară au manifestat maximă responsabilitate pentru a înfrunta încercările acestei situații. La moment suntem la zero îmbolnăviri printre elevi și angajați.

Nu mai puțin importantă este și asigurarea condițiilor de învățare a elevilor prin dezvoltarea bazei tehnico-materiale și didactice. În acest context am reușit să dotăm cinci clase cu tehnică de calcul. Este vorba de proiectoare, calculatoare, laptop-uri și televizoare. Acest lucru oferă posibilitate profesorilor să utilizeze noi metode de predare în procesul de predare-învățare-evaluare, să folosească biblioteca digitală în predarea conținuturilor curriculare și să facă învățarea mai ușoară, dar și mai captivantă.

Un alt obiectiv – dezvoltarea infrastructurii școlare: Am asigurat trei clase cu mobilier școlar, table școlare de scris. Au fost renovate mai multe săli de clase și create condiții bune de învățare.

O realizare la superlativ a constituit-o instalarea și inaugurarea basoreliefului lui Nicolae H. Costin în incinta gimnaziului cu același nume, la unu septembrie, curent. Acest fapt s-a produs grație conlucrării cu autoritățile publice locale și anume cu Primăria municipiului Chișinău în persoana domnului primar general Ion Ceban, a Direcției Cultură și Educație în persoana doamnei Volontir Valentina.

Promovarea parteneriatelor educaționale: 15 proiecte educaționale și-au dat startul în anul acesta.

Cele mai relevante și reușite proiecte educaționale:

 • Proiectul „Sprijinim performanța” – proiect de dotate cu tehnică de calcul (două proiectoare și un calculator), de la prietenii noștri din Ineu, Arad, coordinator Silvia Guzun.
 • Ursulețul călător, România, Piatra Neamț, coordonator Tofan Inga, Martea Eugenia, Tican Tatiana.
 • Akzente; coordinator Guzun Silvia, Dolinschi Elena.
 • Biblioteca de sector „Nicolae Titulescu”;
 • Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă”; coordinator Popov Ana.
 • Centrul Educațional „Mihai Eminescu”; coordinator Chicerman Steluța.
 • Asociația Generala a Învățătorilor, Republica Moldova;
 • Proiectul Transnațional „Educație online fără hotare”;
 • Acord de colaborare între Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău și gimnaziul „Nicolae H. Costin”, perioada 2021- 2026.

În scopul asigurării procesului de transparență de către comunitatea educațională, toate realizările ce țin de executarea bugetului școlii și al AO „Speranța Copiilor” sunt reflectate pe pagina de facebook a școlii și a DETS Botanica.

Participarea la diverse webinare, seminare, cursuri de formare profesională a cadrelor didactice se reflectă vizibil asupra calității învățării și a viziunii de perspectivă a instituției școlare. Am reușit să demonstrăm că calitatea învățării este prioritatea numărul unu prin faptul că absolvenților noștri, Stratan Cristina și Filip Gabriela au beneficiat de burse la studii în Marea Britanie; Josan Laura – bursă la un liceu din orașul Paris, Franța; Zaporojan Teodor – bursă gratuită la Liceul Internațional „Heritage”; elevii Iațco Daniela, Bagrin Ilinca sunt deținătoare ale premiului Unu la concursul municipal „Holocaust, Istorie și lecții de viață”.

Dezvoltarea și promovarea potențialului creativ al elevilor dezvoltat în cadrul unui șir de activități cu caracter competitiv: „Limba noastră-i o comoară”, ediția a IV-a; concursul de creație „Săptămâna eficienței energetice în școala mea”; Festivalul Concurs „Să trăiți, să-nfloriți!” (ediția a XXIV-a); concursurile „ARS Adolescentina 2021”, „Comper”, „Micii Olimpici”, „Amintiri din Copilărie”, „Surprize de Crăciun”.

Munca, talentul și perseverența cadrelor didactice sunt reflectate prin rezultatele foarte bune și bune ale elevilor (42 de elevi de la ciclul gimnazial dețin acest titlu).

CE NE PROPUNEM?

 • Consolidarea eforturilor atât al elevilor cât și al profesorilor în obținerea performanțelor, astfel ca în cel mai scurt timp să realizăm unul din obiectivele propuse de perspectivă – schimbarea statutului instituției noastre din Gimnaziu în Liceu;
 • Îmbunătățirea condițiilor de învățare și a bazei tehnico-materiale în instituție;
 • Implicarea elevilor în procesul de consolidare a democrației participative;
 • Anul 2022 să fie mai ambițios și cu mai multe rezultate bune;
 • În anul 2022 ne propunem activități de îmbunătățire și dezvoltare a infrastructurii instituției școlare, extinderea parteneriatelor educaționale în beneficiul elevilor, valorificarea potențialului creativ al elevilor conform curriculei școlare și curriculile la decizia școlii- „Arte”. Cel mai important obiectiv va rămâne crearea stării de bine atât în colectivul de elevi și colectivul didactic.

Sănătate multă stimate cadre didactice și nondidactice, părinți, elevi, parteneri educaționali.

Anul 2022 să ne aducă sănătate, prosperitate și satisfacție sufletească.

La mulți ani!